kojetin.czMěsto Kojetín

kojetin.cz Profile

kojetin.cz

Title:Město Kojetín

Description:Město Kojetín ?esky English Deutsch útery 14. 2. 2017, svátek má Valentyn, zítra Ji?ina on-line pohledy virtuální prohlídka kontakt O městě Město Kojetín Historie města Kojetín Kulturní památky Kojetí

Keywords:

Discover kojetin.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

kojetin.cz Information

Website / Domain: kojetin.cz
Website IP Address: 91.187.54.146
Domain DNS Server: ns2.nwt.cz,ns.nwt.cz

kojetin.cz Rank

Alexa Rank: 2655513
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

kojetin.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,931
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue: $487
Yearly Revenue: $5,931
Daily Unique Visitors: 1,495
Monthly Unique Visitors: 44,850
Yearly Unique Visitors: 545,675

kojetin.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

kojetin.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection close
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Apache/2.2.15 (CentOS)
Date Wed, 17 Jan 2018 14:19:45 GMT

kojetin.cz Traffic Sources Chart

kojetin.cz Alexa Rank History Chart

kojetin.cz aleax

kojetin.cz Html To Plain Text

Město Kojetín ?esky English Deutsch pátek 7. 4. 2017, svátek má He?man, Hermína, zítra Ema on-line pohledy virtuální prohlídka kontakt O městě Město Kojetín Historie města Kojetín Kulturní památky Kojetína Mapa města Demografické údaje Mikroregion St?ední Haná Vyznamné události Fotogalerie Letecké záběry Radnice Samospráva Radnice Kojetín Zastupitelstvo města Slo?ení Jednací ?ád Usnesení a plán jednání Vybory Rada města Slo?ení Jednací ?ád Usnesení a plán jednání Komise a zvlá?tní orgány Na?ízení Vyhlá?ky Ve?ejné zakázky Klikací rozpo?et Městská policie Městská policie Městsky ú?ad ú?ední deska Podatelna Kontakty Organiza?ní ?ád Odbory Odbor finan?ní Odbor vnit?ních věcí, ?kolství a kultury Odbor vystavby, ?ivotního prost?edí a dopravy Formulá?e a tiskopisy Informace dle zákona Informace podle z.?. 106/1999 Informace podle z.?. 101/2000 Vyro?ní zpráva o ?innosti Měú Kojetín Strategické dokumenty Rozpo?et města Investi?ní akce Koncepce Zásady Plán rozvoje Pravidla Projekty Městsky kamerovy dohlí?ecí systém Konsolidace IT a nové slu?by datového centra Měú Kojetín Projekt ESF?R Ztráty a nálezy St?et zájm? ?kolství ?kolství v Kojetíně Mate?ská ?kola Mate?ská ?kola sv.Josefa Z? náměstí Míru Z? Svatopluka ?echa Z? Sladovní Gymnázium Kojetín ZU? Kojetín D?m dětí a mláde?e Kojetín ?kolní jídelna Koncepce rozvoje ?kol Kultura Kultura v Kojetíně Kam za kulturou Městské kulturní st?edisko Městská knihovna Kojetínsky zpravodaj Kulturní program Sport Sport Sport v Kojetíně Sportovní Hala Sportovní areály Koupali?tě Sportovec roku Sportovní kluby a oddíly Turistika Město Kojetín Kulturní památky Kojetína Mapa města Stravování a ubytování Tipy na vylet Cykloturistika Rodinné pasy Mikroregion St?ední Haná Slu?by Sociální slu?by Sociální slu?by v Kojetíně Komunitní plánování Centrum sociálních slu?eb Charita Kojetín Alfa handicap Kappa help ?lověk v tísni Zdravotnictví Zdravotnictví v Kojetíně Dětsky léka? Prakticky léka? Zubní léka? Specialista Lékárny D?le?ité kontakty Bezpe?nost Policie Hasi?i Ochrana obyvatel Povodňová komise Informace ?HMú Aktuality Prohlá?ení dopravc? k plánované stávce ?idi?? dne 6.4.2017 5.4.2017 17:00, Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p?íspěvková organizace Ve ?tvrtek 6. dubna proběhne na ?ásti území ?eské republiky stávka ?idi?? autobus? ve?ejné linkové dopravy. ?áste?ně se dotkne také Olomouckého kraje. Celá aktualita ? Gynekologická ordinace je nově otev?ena od 1.11.2016 5.4.2017 14:00, MUDr. Luká? Vacula Gynekologická ordinace je nově otev?ena od 1.11.2016 na poliklinice v Kojetíně a p?ijímá k registraci nové pacientky. Celá aktualita ? Vyběrové ?ízení 28.3.2017 13:46, Město Kojetín Tajemník Městského ú?adu Kojetín vyhla?uje vyběrové ?ízení na pozici správce informa?ních technologií ... Celá aktualita ? Vyběrové ?ízení Měú Něm?ice nad Hanou 16.3.2017 14:24, město Něm?ice nad Hanou Měú Něm?ice nad Hanou vyhla?uje vyběrové ?ízení na místo vedoucího stavebního ú?adu Celá aktualita ? Vyběrové ?ízení na místo ?editele/?editelky Domova u rybníka Vícemě?ice 14.3.2017 11:11, Starosta Vícemě?ic Starosta obce Vícemě?ice vyhla?uje vyběrové ?ízení na obsazení místa ?editele/ ?editelky Domova u rybníka Vícemě?ice, p?íspěvkové organizace se sídlem Vícemě?ice ?. 32, PS? 798 26, I?O 71197729 Celá aktualita ? Mobilní sběr odpadu 14.3.2017 08:57, Město Kojetín Upozornění na mobilní sběr odpadu Celá aktualita ? V?echny aktuality ? Aktuality ú?ední deska Název písemnosti Vyvě?eno/sejmuto Usnesení o na?ízení dal?ího dra?ebního jednání 5.4.2017 8.6.2017 Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města ze dne 28.03.2017 5.4.2017 20.4.2017 Usnesení z 53. sch?ze rady města ze dne 28.03.2017 5.4.2017 20.4.2017 Souhlas s provedením ohlá?eného stavebního záměru 5.4.2017 21.4.2017 záměr pronájmu nebytovych prostor 30.3.2017 18.4.2017 vyběrové ?ízení IT 28.3.2017 25.4.2017 Celá ú?ední deska ? ú?ední deska p?íspěvkové organizace a spole?nosti města Kojetína Název Popis D?m dětí a mláde?e Kojetín, Svatopluka ?echa 586, p?íspěvková organizace 70236356 Mate?ská ?kola Kojetín, p?íspěvková organizace 70932590 Městské kulturní st?edisko Kojetín, nám. Republiky 1033, p?íspěvková organizace 00368903 ?kolní jídelna Kojetín, Hanusíkova 283, p?íspěvková organizace 70946957 Základní ?kola Kojetín, nám. Míru 83, p?íspěvková organizace 61985571 Základní ?kola Kojetín, Svatopluka ?echa 586, p?íspěvková organizace 61985589 TECHNIS Kojetín spol. s r.o. provoz TECHNIS Kojetín spol. s r.o. sportovní hala TECHNIS Kojetín spol. s r.o. sběrny dv?r Centrum sociálních slu?eb Kojetín, p?íspěvková organizace 75123215 organizace města Copyright ? 2000-2012 Městsky ú?ad Kojetín. V?echna práva vyhrazena. Grafické zpracování Jan Kramá?. Prohlá?ení o p?ístupnosti a pou?itelnosti | Mapa webu | P?vodní webové stránky vytvo?ilo studio Media33

kojetin.cz Similar Website

Domain WebSite Title
zbiroh.cz Město Zbiroh | Město
tachov-mesto.cz Město Tachov | Tachov město
loket.cz Město Loket
litovel.eu Město Litovel
stramberk.cz Město ?tramberk
valtice.cz [Město Valtice]
mesto-senov.cz Město ?enov
turnov.cz Město Turnov
mestopacov.cz Město Pacov
letohrad.eu Město Letohrad
mestovolary.cz Město Volary
bilina.cz Město Bílina
muchropyne.cz Město Chropyně
strakonice.eu Město Strakonice
skutec.cz Město Skute?
semily.cz Město Semily
revnice.cz Město ?evnice
napajedla.cz Město Napajedla